stay connected

- Advertisement -
الكنيسة الكاثوليكية بمصر

construct design

Travel

الكنيسة الكاثوليكية بمصركنيسة الأقباط الكاثوليك

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس وجناز مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس في الصحف والمواقع ‏الالكترونية‏

347views

‏1- الوطن :

https://www.elwatannews.com/news/details/6569672‎

‏2- بوابة الاخبار اليوم :

https://m.akhbarelyom.com/news/NewDetails/4089382/1/%D8%A8%D8‎‎%B7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%83-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%‎D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-‎‎%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-‎‎%D9%88%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7‎

‏3- الفجر :

https://www.elfagr.org/4687130‎

‏4- وطني :

https://www.wataninet.com/2023/05/%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9‎‎%8A%D8%B1%D9%83-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B7-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%‎D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-‎‎%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%88-2‎‏/‏

‏5- الاقباط متحدون :

https://www.copts-united.com/Article.php?I=5182&A=750704‎

6 . مبتدأ :

https://www.mobtada.com/egypt/1292330/%D8%A8%D8%B7%D8%B‎1%D9%8A%D8%B1%D9%83-‎‎%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%‎D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-‎‎%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3-‎‎%D9%88%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2-‎‎%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7-‎‎%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%B3-‎‎%D8%B5%D9%88%D8%B1‎

‏7- الشروق :

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13052023&id=c6‎d6e6fc-3e10-446a-937b-fb5354f8c138‎